Upphandling och projektledning

Ett oberoende stöd för att identifiera bästa lösningen

Stora projekt innebär stort ansvar – men var lugn! Vi hjälper er! 

Beskrivning

En fastighetsägare ställs löpande inför beslut att genomföra olika åtgärder, stora som små. Oavsett om det är rena underhållsåtgärder eller om det handlar om investeringar för att förbättra fastighetens prestanda innebär det generellt mycket teknik, juridik och ekonomi. Att låta genomföra projekt kan således innebära ett stort ansvar och behov av engagemang före, under och efter projekttiden – något man inte alltid har som exempelvis en BRF-styrelse. Då kan vi bidra med den tekniska kompetens och erfarenhet som krävs för att ställa rätt krav på entreprenörerna. 

När det gäller upphandling är vår erfarenhet att det alltid är värt att ta in flera anbud när ett större projekt skall genomföras. Dels ger det givetvis avtryck på kostnaden om det finns en konkurrens bland anbudslämnare, men det ger också en möjlighet att utvärdera olika tekniska lösningar och andra aspekter som ökar möjligheterna att projektgenomförandet blir så bra som möjligt. 

I grund och botten handlar det om att vi vill erbjuda besvärsfrihet i energiomställningen, och samtidigt hjälpa er uppnå ett bättre slutresultat. 

Lösningar

Här är några punkter som vårt stöd fokuserar på kopplat mot upphandlingar och projektledning: