Hållbara lösningar för att sänka era kostnader och er klimatpåverkan.

Vi på Energieffekt hjälper bostadsrättsföreningar, och andra fastighetsägare med energibesparande åtgärder för att sänka sitt klimatavtryck och samtidigt spara pengar.

Besvärsfrihet

Som fastighetsägare har man mycket att hålla reda på och många beslut att fatta. Vi hjälper er hålla koll på ert energisystem och driftkostnader så att ni kan fokusera på er övriga förvaltning.

Helhetstänk

Med vår bredd inom fastighetsenergi kan vi se synergieffekter med att kombinera åtgärder, och föreslå paketlösningar där investeringar görs i rätt ordning och med maximal lönsamhet.

Miljö & Ekonomi

Vi hjälper er genom projekten, och är även ett aktivt stöd i att hitta lämpliga bidrag och extra lönsamma lösningar. Investeringar som ofta är lika goda för miljön som för plånboken.

Våra tjänster

Rätt åtgärd, i rätt ordning,
till rätt pris

Genom denna strategi säkerställer vi att våra kunder uppnår maximal energi- och kostnadsbesparing samtidigt som fastighetens resurser hanteras på ett effektivt sätt.

Smarta styrsystem

Smarta styrsystem spelar en avgörande roll i att kunna energioptimera sin fastighet på bästa sätt. Genom att sammankoppla sensorer, reglerfunktioner och analysverktyg möjliggör dessa system en mer effektiv kontroll över fastighetens energianvändning, drift och inomhusklimat.

EE-avtalet​

Ett samarbetsavtal som fokuserar på helhet och hållbarhet. Vi följer upp er energikonsumtion, håller er uppdaterade om förbrukningsmönster, och kommer löpande med förslag på åtgärder för att minska såväl energianvändning som era löpande kostnader.

Upphandlingar

Som ett ombud för våra kunder i både upphandlings- och projektledningsprocesser, hjälper vi till med att identifiera de bästa leverantörerna och lösningarna, skapa tydliga kravspecifikationer, utvärdera offerter, och säkerställa ett smidigt genomförande av projektet.

Energideklarationer

Visste du att man som fastighetsägare i Sverige är skyldig att uppdatera sin energideklaration vart 10:e år? En energideklaration kan vara till god hjälp för att identifiera energibesparande åtgärder. Som certifierade energiexperter kan vi utföra hela deklarationsarbetet åt er.

Solceller & Värmepumpar

Solceller och värmepumpar erbjuder betydande fördelar som energi- och uppvärmningskällor för flerbostadshus och större fastigheter. Vi hjälper till att ta projektet från start till mål och är ert ombud genom hela processen.

IMD

Genom individuell mätning och debitering för vatten- och elförbrukning skapar man positiva incitament för både den boende och för fastighetsägaren. Ökad medvetenhet kring sin egen förbrukning resulterar ofta i minskad resursanvändning.

Om oss

Ett engagerat team med er helhet i vårt fokus.

Vi på Energieffekt är dedikerade experter inom energieffektivitet och hållbar fastighetsförvaltning. Vårt mål är att guida bostadsrättsföreningar, hyresfastigheter och kommersiella fastighetsägare mot en grönare framtid. Med vår expertis och passion hjälper vi kunder att minska sitt klimatavtryck och spara pengar genom skräddarsydda lösningar, oavsett om det handlar om stora investeringar, uppgraderingar eller underhållsåtgärder. Vårt fokus ligger på att ta projekten från start till mål och skapa en mer hållbar fastighetsförvaltning för en bättre morgondag.

Effekten av vårt arbete

Tillsammans med våra kunder gör vi en stor skillnad.

Hittills har våra kunder, genom vårt energisamarbete, uppnått mycket positiva resultat. Alla våra kunder har reducerat sina driftkostnader avsevärt, med oförändrad eller förbättrad inomhuskomfort för bostadsrättshavare och hyresgäster. Här intill kan ni se några av nyckeltalen ur vår uppföljning som vi är mycket stolta över.

Genomsnittlig energibesparing/år
0 %
byggnader med EE-avtal
0 st
Årlig besparingstakt energi
0 kWh
antal solceller hittills
0 st
i beviljade bidrag för energiprojekt
0 kr
genomförda energideklarationer
0 st

Uppdaterad 2023-11-22

Våra senaste projekt

Inget projekt är det andra likt

När våra kunder utför projekt medverkar vi på olika sätt. I vissa fall, såsom styrentreprenader och lägenhetsprojekt agerar vi själva utförare, men i andra fall hjälper vi i stället till med upphandling och teknisk rådgivning under projekten. Oavsett form tycker vi det är roligt och givande att se nya smarta energilösningar växa fram!

BRF Boken

På BRF Boken har genomfört ett stort energiprojekt med byte från direktverkande el till bergvärmepumpar, satt solceller och byggt om elsystemet för IMD.

Läs mer

BRF Sparven

BRF Sparven genomför just nu det största projektet vi deltagit i. Det handlar om solceller, värmepumpar, styrsystem, likströmsnät, fläktar och vattenspar. 

Läs mer

BRF Stigbygeln

På BRF Stigbygeln har man länge arbetat aktivt med sitt energisystem samt energibesparande åtgärder och vi är stolta över att få hjälpa till i det arbetet. 

Läs mer

Det är vi som är Energieffekt

Möt vårt team

Hos oss möter du en grupp av drivna individer som var för sig bidrar med stort engagemang och erfarenhet och där vi tillsammans bildar en kraftfull helhetslösning för våra kunder. 

Erik Stjärnborg
Säljare, Projektledning Solceller/IMD

erik.stjarnborg@energieffekt.se
Telefon: 070 007 96 86

Tim Eriksson
Projektering/optimering styr/reglerteknik

tim.eriksson@energieffekt.se     
Telefon: 070 007 96 87

Anna Stjärnborg
Energikonsult

anna.stjarnborg@energieffekt.se
Telefon: 070 007 96 89

Staffan Johansson
Energikonsult, Projektering VS

staffan.johansson@energieffekt.se
Telefon: 070 007 96 88

Emma Forslund
Energikonsult, Projektledning bygg

emma.forslund@energieffekt.se
Telefon: 070 090 18 35

Anders Karlsson
Elektriker

anders.karlsson@energieffekt.se
Telefon: 072 507 96 19