Solceller och bergvärme

Två hållbara energisystem

Var och en för sig är solceller och värmepumpar till stor hjälp med energiomställningen. Kombinerat blir de ett av de kraftfullaste verktygen för att få ner driftkostnaderna. 

Beskrivning

Vi har valt att presentera dessa två tekniker på samma sida, inte för att de på något sätt är beroende av varandra, utan för att framhäva styrkan att fokusera på helheten när man investerar i sin fastighets energisystem. 

En värmepump hämtar gratis värme ur en källa såsom berggrunden, uteluften eller ventilationsluften. Denna värme kan sedan användas för att värma upp elementen eller vattnet du duschar i. Dock kräver den att man tillför elektricitet. 

Solceller hämtar gratis energi ur solens strålar, och omvandlar det till elektricitet. Generellt är det bättre att försöka använda så mycket av den egenproducerade elen som möjligt, vilket man uppnår genom att driva en värmepump. Skulle det ändå bli solel övers, säljs den automatiskt ut på elnätet och genererar en inkomst. 

Ytterligare ett sätt man kan öka sin egenanvändning av solel är att bygga om sitt elsystem för Individuell Mätning och Debitering (IMD), så att även lägenheterna kan ta del av solenergin innan den säljs ut på nätet. Läs mer om IMD 

Oavsett om du funderar på solceller eller värmepumpar, eller båda ihop, finns det en del saker man kan utreda först – för att få den bästa anläggningen för just er fastighet. Här hjälper vi er gärna med förundersökningar. 

Lösningar

Här är några sätt på hur smarta styrsystem hjälper till med energioptimering: