Individuell mätning och debitering

IMD, en win-win-situation

Genom att gå samman och kollektivt köpa in el ihop med sina grannar kan man bland annat spara in på onödiga fasta kostnader. 

Beskrivning

Individuell mätning och debitering innebär att fastighetsägaren (BRF:en eller hyresvärden) ansvarar för inköp av exempelvis el, och distribuerar den vidare till lägenheter, lokaler och fastighetens behov. Således har man bara ett eller ett fåtal abonnemang ut mot elnätet, till skillnad från ett per lägenhet. 

Genom individuell mätning och debitering för vatten- och elförbrukning skapar man även positiva incitament för både den boende och för fastighetsägaren. Ökad medvetenhet kring sin egen förbrukning, resulterar ofta i minskad resursanvändning. 

Genom en enkel installation av förbrukningsmätare och insamlingsenheter i varje lägenhet, samt möjligheten för boende att övervaka sin förbrukning via app eller webb, skapas en effektiv och transparant lösning. På så sätt kan ägare och förvaltare minska sina energikostnader, samtidigt som miljöpåverkan minskar och fastighetens värde höjs. 

Fördelar

Positiva effekter av IMD: