Energieffektiviseringsavtal

Ett samarbetsavtal med fokus på helheten

I tätt samarbete kan vi finna rätt åtgärder, i rätt ordning och till rätt pris.  

Genom att ständigt vara på tå, jobba med de system som finns för uppvärmning, ventilation mm kan man nå riktigt långt med sin fastighet.   En aktiv energiförvaltning och -optimering kan i många fall spara betydligt mer än många enskilda energiåtgärder.  

Genom mångårig erfarenhet av fastighetsdrift och proaktivt energiarbete kan vi erbjuda ett helhetskoncept skräddarsytt för er fastighet. Vi följer upp er energikonsumtion, håller er uppdaterade om förbrukningsmönster, och kommer löpande med förslag på åtgärder för att minska såväl energianvändning som era löpande kostnader.  

Fördelar

Här är några fördelar av vårt Energieffektiviseringsavtal.