Energideklarationer

Hur klimatsmart är ditt hus?

Med syfte att främja effektiv energianvändning och samtidigt säkerställa ett bra inomhusklimat i fastigheten skall de flesta fastigheter energideklareras

Beskrivning

Sedan 2006 är det lag på att alla flerbostadsfastigheter skall ha en giltig energideklaration. 

Vi är certifierade energiexperter och kan således utföra hela deklarationensarbetet åt er. Arbetet består av att vi besöker och besiktar er fastighet in- och utvändigt, samt analyserar er förbrukningsstatistik (värme, el, vatten och liknande). Vi sköter hela rapporteringen till Boverket, och ger er en rapport av er aktuella energiprestanda och våra åtgärdsförslag. 

I många fall blir energideklarationen startskottet för proaktiva energiåtgärder, vilka ofta berättigar till bidrag att söka för djupgående utredningar kring t.ex. bergvärme, solceller, frånluftsvärmepumpar. Vi har koll på bidragen och stöden som finns och hjälper er gärna med både ansökningar och utredningsarbete. 

Fördelar

Här är några fördelar som en giltig energideklaration för med sig:

Läs mer på Boverket gällande nuvarande lagstiftning

I följande länk kommer du till Boverkets handbok gällande energideklarationer.